מהי השיטה

שיטת אלכסנדר עוסקת באופן השימוש של האדם בעצמו, מתוך תפישת האדם כשלמות גופנית - נפשית. השיטה קושרת את התפקוד הפסיכופיזי של האדם בתפקודו הכללי בחיי היומיום, ומציעה דרך לשפר את איכות חייו דרך שימוש יעיל ומאוזן יותר בגופו.

"כל מה שמגביר, מצמצם, מגדיל או מגביל את כח פעולתו של הגוף, מגביר, מצמצם, מגדיל או מגביל את כח פעולתה של הנפש. וכל מה שמגביר, מצמצם, מגדיל או מגביל את כח פעולתה של הנפש, מגביר. מצמצם, מגדיל או מגביל את כח פעולתו של הגוף."

שפינוזה (1632-1677)

"שימוש יעיל ומאוזן בגופו" פירושו שימוש שאינו גורם לכאב ואינו מביא לחסימות קשות הגוררות מצבים כרוניים כמו פריצת דיסק, נימול בגפיים. מפרקים נוקשים ומגרנות. הכוונה היא גם לשימוש שאין בו בזבוז של האנרגיה ושאינו יוצר מתחים שליליים. החיים בחברה המודרנית מביאים לריבוי לחצים ולאמביציה גבוהה, מתוך הצורך "להוכיח את עצמנו" או "להראות הישגים". אלה מביאים להשקעת אנרגיה לא פרופורצויונלית בפעילויות פשוטות ויומיומיות.

לדוגמא: שימוש מוגזם בשרירי הגב העליון  והכתפיים בזמן כתיבה או הקלדה במחשב. בנוסף, מצויים רוב האנשים בדריכות יתר, שאינה מאפשרת להם לנצל את מלוא הפוטנציאל שבהם משום שמשאביהם מוקדשים להישרדות ולא למימוש.