לימוד שיטת אלכסנדר

שיטת אלכסנדר נלמדת באופן אישי. המורה מכוון את התלמיד בעזרת מגע ידיים קל ובליווי הנחיה מילולית. לצד עזיבה של ההרגל הישן, המורה מעורר את התלמיד לכיווני התארכות והתרחבות במרחב. הוא מזמין את התלמיד לשהייה ולתנועה פשוטה בחלל, בעמידה, ישיבה והליכה. בחלק מהשעור התלמיד מתבקש לשכב על הגב ולהרפות. התלמיד נקרא לשיתוף פעולה שלא מתוך מאמץ ורצון להישגים. עם הזמן הוא מגלה תאום גבוה יותר בין איבריו, וכן עירנות מסוג חדש. בו זמנית מתרחש תהליך אוטומטי של הפנמת הלימוד ברבדים עמוקים יותר ויותר בגופו ובהכרתו. בדומה לרכיבה על אופניים, זהו ידע שאינו נשכח. מרגע שהוא נלמד, הידע 'שלנו'.